0.00 %
Beursvisie
Lees meer
DE GOLDEN CROSSES BELEGGINGSMETHODE
Lees meer
Grafiek van de dag
Lees meer

Beleggingsportefeuille

 

Een abonnement op de Beursvisie biedt u via 4 verschillende onderdelen een unieke manier om beter, makkelijker, goed onderbouwd en op transparante wijze zelf te beleggen. Één van die onderdelen is volledig inzage in de meest actuele Golden Crosses Beleggingsportefeuille.

Een portefeuille waarin de eigenaren van Golden Crosses vrijwel 100% van hun eigen vermogen beleggen. Een portefeuille die rekening houdt met de huidige macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen waarover wij bijna dagelijks via onze Beursvisie, Grafiek van de Dag en social media communiceren. Uiteraard houdt de portefeuille ook rekening met de status van de economische conjunctuurcyclus en is het vermogen belegd conform een "neutraal" risicoprofiel. Dit wil zeggen dat maximaal 60% van het vermogen belegd zal worden in risicovolle beleggingen. Veelal beleggingingen in de beleggingscategorieën aandelen, vastgoed en grondstoffen. Als scheidslijn tussen risicovol en risicomijdend sluiten wij aan bij de risicometer die per product wordt vastgesteld op basis van regels van de toezichthouder. Bij een risicoscore van boven de 4 geldt de kwalificatie risicovol. Bij een risicoscore 4 of lager categoriseren wij het product als risicomijdend oftewel een beperkt risico.

De Golden Crosses Beleggingsportefeuille laat per belegging zien hoeveel procent van ons vermogen belegd is. De isincode, welke valuta, de beurs van verhandeling en het dividendbeleid wordt per belegging weergegeven. Ook krijgt u te zien hoe de exacte weging is per beleggingscategorie (hoeveel procent in aandelen, vastgoed, obligaties, grondstoffen en liquiditeit). Bij iedere aan- en/of verkoopmutatie die wij in onze portefeuille uitvoeren, ontvangt u een mutatiebericht waarin wij onze transactie(s) toelichten.

De Golden Crosses Beleggingsportefeuille geeft inzicht waarin wij zelf beleggen, maar is uitdrukkelijk geen uitnodiging of aansporing om deze portefeuille te kopiëren naar uw eigen persoonlijke situatie. Wij dragen dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel door u of door anderen geleden verliezen. Wij verwijzen u hiervoor uitdrukkelijk naar onze disclaimer op onze website. Uit oogpunt van transparantie maken wij u deelgenoot van onze eigen besluitvorming door toepassing van de Golden Crosses Beleggingsmethode. Het rendement op de homepagina van onze website is het netto rendement na aftrek van kosten van de broker/bank. Ook alle kosten van de beleggingen in de portefeuille zijn verdisconteerd.

Klik op onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave van onze voorbeeldportefeuille per 1 september 2020:


           

De actuele portefeuilleverdeling is enkel zichtbaar voor onze abonnees achter de login. 

NIEUWS

Twitter