0.00 %
Beursvisie
Lees meer
DE GOLDEN CROSSES BELEGGINGSMETHODE
Lees meer
Grafiek van de dag
Lees meer

Risico-indicator

                                                                                                                                                                                
De Golden Crosses beleggingsmethode is een combinatie van fundamentele en technische analyse omringt door een kwantitatief jasje. Oftewel, gezond verstand ondersteunt door grafieken met een ijzeren discipline! Een sleutel die al jaren heeft geresulteerd in stabiele rendementen. Geen gouden bergen, maar positieve rendementen (ca. 6%) die op termijn beduidend hoger liggen dan de spaarrekening en dat met een relatief beperkt risico. Alhoewel onze fundamentele visie altijd ons vertrekpunt is, toetsen wij deze visie voortdurend aan onze risico-indicator voordat wij tot een aan- of verkoop overgaan. Graag lichten wij onze risico-indicator aan u toe.

Voortschrijdend ongewogen gemiddelde


Voor de technische analyse maken wij gebruik van het 50- en 200-daags ongewogen voortschrijdende gemiddelde. Een 50-daags ongewogen voortschrijdend gemiddelde wordt berekend door de 50 meest recente slotkoersen op te tellen en te delen door 50. De volgende dag komt er een nieuwe slotkoers bij en de oudste, de 51ste dag, komt te vervallen. Zo ontstaat er een vloeiende lijn die het verloop van de afgelopen 50 beursdagen aangeeft. Wij zien dit als de trend van de middellange termijn.
Het 200-daags ongewogen voortschrijdend gemiddelde wordt op dezelfde manier berekend. Hierdoor ontstaat een nog vloeiendere lijn, het lange termijn gemiddelde.

Golden- en dead crossesWanneer de 2 voortschrijdende gemiddelde lijnen in een koersgrafiek worden afgebeeld, dan zult u zien dat de 2 lijnen elkaar naar verloop van tijd kruisen (zie grafiek). Deze kruisingen zijn in de technische analyse bekend onder de naam golden- en dead cross. Wanneer het 50-daags voortschrijdend gemiddelde (de blauwe lijn) het 200-daags voortschrijdend gemiddelde (de rode lijn) opwaarts kruist, spreekt men van een golden cross. In de grafiek afgebeeld met groene pijlen. Een golden cross geeft aan dat de lange termijn trend stijgende is. Het is beter om van een verhoogde kans op een stijgende trend te spreken, want een 100% betrouwbare glazen bol bestaat niet. Het komt namelijk voor dat een signaal vals is. Het aankoopsignaal wordt na verloop van tijd tenietgedaan door een dead cross, waarbij het rendement negatief kan zijn.

Wanneer de lijn van het 50-daags voortschrijdend gemiddelde die van het 200-daags voortschrijdend gemiddelde neerwaarts kruist, spreekt men van een dead cross. Een dead cross-signaal, de kruising, wijst op een verhoogde kans op een lange termijn dalende trend. De spreekwoordelijke “barometer” wijst op negatieve turbulentie. In de grafiek is de dead cross verduidelijkt met rode pijlen. Voor de zekerheid is het bij een dead cross-signaal verstandig om posities geheel of gedeeltelijk af te bouwen. Ook bij dead crosses komen false moves (valse signalen) voor. Signalen die achteraf niet in dalingen, negatieve trends, resulteren. Het eerste dead cross-signaal in de grafiek was achteraf een storm in een glas water. Achteraf had u niet hoeven verkopen, omdat de stijgende trend weer snel werd hervat. Maar verkopen en weer terug kopen heeft achteraf ook geen schade opgeleverd!

Discipline


Ondanks dat de aan- en verkoopsignalen niet 100% betrouwbaar zijn, is het toch verstandig om deze gedisciplineerd op te volgen. Achteraf weet u pas of het signaal goed of fout was. Met het volgen van de signalen voorkomt u in ieder geval forse koersdalingen. Is het heel erg om verkocht te hebben, maar achteraf weer te moeten terugkopen? Het volgen van de risico-indicator met de crosses kan sterk afhangen van uw persoonlijke fundamentele visie. Stel u vindt een belegging ondergewaardeerd en toch komt er een dead cross, een verkoopsignaal, dan zult u waarschijnlijk eerder dit signaal negeren. Echter wanneer u al veel rendement op de betreffende belegging heeft behaald, en u niet goed weet wanneer u dit rendement moet verzilveren, dan kunt u de risico-indicator gebruiken als deze waarschuwt voor een daling middels een dead cross.

Optimalisatietechnieken


Wij hebben het gebruik van onze risico-indicator in de meest pure vorm, het enkel volgen van de golden- en dead crosses, verder geoptimaliseerd. Hiervoor passen wij een aantal aanvullende spelregels toe waardoor de betrouwbaarheid van het signaal verhoogd wordt en om signalen in een vroegtijdig stadium te herkennen. U zult daarom regelmatig de zogenaamde 3-dagen-regel tegenkomen. Wanneer de koers van een onderliggende waarde meer dan 3 aaneengesloten dagen de rode of blauwe lijn opwaarts of neerwaarts overschrijdt (zonder deze te raken), dan zijn dit vroegtijdige signalen van zwakte of kracht. Ook passen wij de 10%-regel toe om overdrijving in marktbewegingen te signaleren. Een golden cross-signaal, na een beursdaling van 50%, is daarnaast betrouwbaarder dan een aankoopsignaal na een kortstondige correctie. Deze en nog een aantal aanvullende spelregels zijn voor ons optimalisatietechnieken. U zult deze spelregels regelmatig terug vinden in onze nieuwsbrieven, de Grafiek van de Dag en andere publicaties. In onze beleggingscursus, de persoonlijke gesprekken met onze cliënten en tijdens lezingen bespreken wij onze risico-indicator en aanvullende spelregels uitvoerig.

Wilt u meer informatie over onze beleggingsmethode en het gebruik van onze risico-indicator, neem dan contact met ons op.

NIEUWS

Twitter