0.00 %
Beursvisie
Lees meer
DE GOLDEN CROSSES BELEGGINGSMETHODE
Lees meer
Grafiek van de dag
Lees meer

Grafiek van de dag


Recessie
De dag na de renteverhoging van de Amerikaanse Centrale Bank vorige week, overspoelt de recessie angst de financiële markten. De FED verhoogde de rente met 0,75-procent punt waardoor het rentetarief varieert tussen de 1,5% en 1,75%. Zo’n grote rentestap is sinds 1994 niet meer voorgekomen. Deze rentestap volgt op het eerdere bericht dat de Amerikaanse inflatie in mei is gestegen naar 8,6%. De hoogste inflatie in 40 jaar tijd.In reactie hierop daalde de Nasdaq met -4,1%, de S&P met -3,3% en zelfs onze AEX met 3%. De Nasdaq heeft een negatief rendement van -32% en de AEX van bijna -21% vanaf 1 januari 2022. Zijn we op de beurs in een zgn. bear market aanbeland? Immers, de beurskoersen voor de belangrijkste indices zijn met 20% of meer gedaald vanaf de meest recente piek. Daarnaast daalt de markt al vanaf begin dit jaar.Een recessie betekent letterlijk 'teruggang' of 'terugval'. In de economie betekent dit dat de economische groei daalt. In de praktijk wordt meestal van een recessie gesproken als de groei van het bruto binnenlands product (Engels = GDP) gedurende minimaal 2 opeenvolgende kwartalen negatief is. Op dit moment is hier nog geen sprake van maar de GDP van Amerika is in het 1e kwartaal gekrompen met -1,5%. En de groeicijfers van Europa bungelen de laatste 2 kwartalen al rond het nulpunt. Mocht Amerika in een recessie belanden, dan zal dit een wereldwijde recessie veroorzaken. Wij verwachten sowieso dat Europa binnen 1 jaar nog in een recessie beland. Dit vanwege het feit dat op 31 mei jl. de EU-leiders akkoord zijn gegaan met een boycot van de maritieme import van Russische olie naar de EU. Volgens de EU-leiders met als doel het raken van de Russische oorlogskas. Dit zal volgens hen Rusland echter pas op de lange termijn raken. Ondertussen verkoopt Rusland zijn olie en gas voor hogere prijzen aan een groot deel van de Aziatische en Afrikaanse landen. Het gros van de landen van deze continenten gaat niet mee met de Westerse olie boycot. Waarbij kan worden aangemerkt dat India en China, 2 landen die Russische olie afnemen, bijna de helft van de totale wereldbevolking voorzien in energie. Het enige wat de EU bereikt met zijn olie boycot is dat straks haar eigen economieën deels lam komen te liggen door een gebrek aan energie. Tel daarbij de reeds hoge inflatie (in mei 8,1% op jaarbasis) en de druk van de reeds aanwezige logistieke aanvoerproblemen van diverse producten en onderdelen op, en de vraag is niet of maar wanneer de recessie begint.Ondanks de grote verkoopgolf op de beurzen van o.a. aandelen, blijven zowel de brede grondstoffen tracker (lyxor commodities) als Brent Crude Oil is een sterk stijgende trend. Ondanks het feit dat veel media de oorlog in Oekraïne de schuld geven van de stijgende olie en grondstofprijzen, is in bovenstaande grafieken duidelijk te zien dat de stijging vanaf eind 2020 is begonnen. En omdat olie én grondstoffen de basis vormen van bijna alle goederen en voedsel, betekent dit dat de fysieke productie-/leveringskosten van bijna alles met enige vertraging zal blijven stijgen. Als de lonen van burgers niet meestijgen, dan betekent dit voor hen koopkrachtverlies. Hierdoor zal er minder geld overblijven voor andere aankopen en investeringen, wat zorgt voor dalende bedrijfsverkopen. Een lagere koopkracht zorgt ook voor een lager consumentenvertrouwen, terwijl dit in Nederland bijvoorbeeld in april al op een historisch dieptepunt stond.De verwachting is dat centrale banken, politici en financiële experts eerst lang blijven praten over een ‘slow-down’ of een ‘correctie’. Waarschijnlijk zullen zij ook aangeven dat deze, voor hen, 'onvoorspelbare'(!) gebeurtenis snel zal worden teruggedraaid. Net zoals de financiële partijen eerder hebben vermeld dat de inflatie slechts ‘tijdelijk’ hoog zou zijn. Zonder de burger erbij te vertellen hoe ‘tijdelijk’ nu precies tijdelijk is.

Maar reëel bekeken, verkeren wij al geruime tijd in een recessie. Immers de inflatie in zowel Amerika als in Europa is al geruime tijd veel hoger dan de groei van het bruto binnenlands product. Waarbij elk blauw blokje in bovenstaande afbeeldingen staat voor 1 kwartaal. Maar is een recessie nu werkelijk zo vreemd, als je kritisch kijkt naar de ‘oplossing’ van de Kredietcrisis van 2008? De Kredietcrisis is immers opgelost door het verlagen van de rente, tot deze zelfs negatief werd. En door het bijdrukken van honderden miljarden aan geld (Quantitative easing) om hiermee obligaties (schulden!) op te kopen. Wij waarschuwen al jaren voor een Kredietcrisis 2.0. En nu zijn de financiële vangnetten echt opgebruikt.Voor de lezers en luisteraars onder u die bekend zijn met onze lezing “Geld (r)evolutie, de strijd om de wereldmacht’ en onze podcasts (klik op bovenstaande afbeeldingen om ze te beluisteren), zijn de huidige ontwikkelingen en de richting waar onze wereld naartoe tendeert geen verrassing. Economie is in de basis alleen maar het ruilen van goederen en/of diensten met een ander. In principe is hier geen geld voor nodig. Geld is destijds alleen maar gecreëerd om het ruilen makkelijker te maken. Maar de laatste paar decennia is de hele economie gefinancialiseerd. Met grote financiële crisissen en andere excessen als bijproduct. Waarbij de rijken rijker worden en de armen armer. Als een financieel systeem te ver afgedwaald is van zijn oorspronkelijke doel, en de meerderheid van de burgers niet meer dient, dan dient de stekker eruit getrokken te worden. In mijn meest recente podcast ga ik dieper in op mijn oplossing voor het financiële systeem.Voor de historie van onze Grafieken van de Dag, dient u te beschikken over een abonnement.

aanmelden voor abonnement Beursvisie

NIEUWS

Twitter