0.00 %
Beursvisie
Lees meer
DE GOLDEN CROSSES BELEGGINGSMETHODE
Lees meer
Grafiek van de dag
Lees meer

Geld & Effecten | 7: Technische- en kwantitatieve analyses

U krijgt inzicht in de leer van koersgrafieken. Technische en kwantitatieve analyses kunnen goed gebruikt worden in het risicobeleid van uw portefeuille. De door u op basis van fundamentele analyse aantrekkelijk geachte belegging wordt op deze manier aan een extra check onderworpen. Gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen op de beurs. Rationele goede waarderingsmethoden geven niet altijd het gewenste resultaat omdat het overgrote deel van de beleggers andere inzichten heeft. Technische analyse is bij uitstek de analysemethode om de gedachtegang van de massa grafisch in kaart te brengen. Ook de kwantitatieve analyse, het modelmatig beleggen, kan ondersteunend werken om de juiste portefeuille samen te stellen. In deze module leert u de verschillende analyse methoden te integreren om zo de risico’s binnen uw portefeuille te verkleinen. Instrumenten zoals opties en turbo’s kunnen gebruikt worden om de risico’s in uw portefeuille te verlagen.

Programma:
· Wat is technische en kwantitatieve analyse
· Objectieve en subjectieve analysemethoden
· Voortschrijdende gemiddelden, de Golden Crosses-methode
. Onderzoek naar de effectiviteit van de Golden Crosses-methode
· Het optimaliseren van aan- en verkoopbeslissingen
· Het belang van een risico-indicator
· Welke instrumenten zijn er om risico’s in uw portefeuille te verlagen?
· Is het gebruik van derivaten verstandig?
. Voorbeelden van kwantitatieve beleggingsmodellen en beleggingsfondsen


Tijdens de cursus is er tijd voor het stellen van vragen. Mocht u voorafgaand aan de cursus vragen hebben met betrekking tot het onderwerp van deze module, dan kunt u deze vooraf via e-mail aan ons kenbaar maken.Prijs: € 25.00 excl B.T.W.


     

NIEUWS

Twitter