0.00 %
Beursvisie
Lees meer
DE GOLDEN CROSSES BELEGGINGSMETHODE
Lees meer
Grafiek van de dag
Lees meer

Geld & Effecten | 8: Klant- en risicoprofiel

Alvorens u gaat beleggen, is het verstandig en vaak verplicht om een goed klantprofiel op te stellen. In een dergelijk profiel wordt de financiële situatie van de klant besproken, zijn risicobereidheid, de beleggingshorizon en zijn ervaring met beleggen. Veel banken en beleggingsondernemingen stellen dezelfde vragen voor aanvang van de dienstverlening, echter de gekozen risicoprofielen kunnen sterk verschillen. Golden Crosses leert u in deze module om uw eigen klantprofiel op te stellen. Waarbij aandacht wordt geschonken aan het belang van een goed klantprofiel.  Als de uitgangspunten niet helder zijn, kan een goed beleggingsbeleid niet worden vastgesteld. Waardoor het risico ontstaat dat uw toekomstige doelstellingen met het vermogen niet kunnen worden gerealiseerd.

Programma:
· De rol van de toezichthouders
· Wet en regelgeving van toepassing op beleggen
· Soorten risicoprofielen en hoe bepaalt u welke passend is
· Het opstellen van uw eigen klantprofiel
· Financiële planning
· Het formuleren van uw beleggingsdoel
. Het adviestraject bij een bank of vermogensbeheerder
. Het orderuitvoeringsbeleid
. Wettelijke beperkingen met betrekking tot het uitvoeren van orders
 

Tijdens de cursus is er tijd voor het stellen van vragen. Mocht u voorafgaand aan de cursus vragen hebben met betrekking tot het onderwerp van deze module, dan kunt u deze vooraf via e-mail aan ons kenbaar maken.

Prijs: € 25.00 excl B.T.W.


     

NIEUWS

Twitter