0.00 %
Beursvisie
Lees meer
DE GOLDEN CROSSES BELEGGINGSMETHODE
Lees meer
Grafiek van de dag
Lees meer

Kanshebbers 2022

Terug

De wereld tendeert naar een “Great Reset”, zoals het World Economic Forum beschrijft. Of “A new Bretton Woods Moment”, volgens de woorden van het IMF. “Debt relief” klinkt uit de mond van de Verenigde Naties en de belangrijkste doelen van de Wereldbank zijn “Reduce poverty and rise to the challenges of climate change”.

Wij gebruiken al jaren de term “CLIMAX” voor de naderende grote transitiefase. Een climax die ingrijpende gevolgen zal hebben voor de bestaande structuren. En dan moet u denken aan machtsstructuren, de verdeling van inkomen en vermogen tussen wereldburgers en een lagere belasting van de natuur en het klimaat. Ook ons economisch model, welke nu sterk kapitalistisch gedreven is, zal volgens de wereldleiders wijzigen.

De geschiedenis leert ons dat dit soort transitiefases zelden zonder slag of stoot gaan. Grote groepen burgers én landen zullen zich verzetten tegen deze veranderingen. De rol van de overheid wordt nog groter c.q. dominanter. Tendensen richting een wereldoverheid zijn reeds zichtbaar.

De biologische evolutie van de mens staat ook aan de vooravond van een upgrade. Welkom in de nieuwe wereld van Mark Zuckerburg; META genoemd waarbij ieder mens uiteindelijk gekoppeld wordt aan de digitale wereld van virtual reality. Deze upgrade zal waarschijnlijk voor velen eerder aanvoelen als een downgrade. Degenen die (nog steeds) geloven dat wij na het vaccin en een x aantal boosters weer teruggaan naar het oude normaal, zullen bedrogen uitkomen.

2020 was een bewogen beursjaar. In 2021 is de ontkoppeling tussen de beurs en de werkelijke economie nog meer zichtbaar geworden. Als de beurs een realistische afspiegeling wordt van hetgeen er onderliggend plaatsvindt, dan belooft 2022 een wilde rit te worden.

Klik op onderstaande afbeelding voor onze kanshebbers voor 2022.

 

  


NIEUWS

Twitter