Beursvisie
Lees meer
DE GOLDEN CROSSES BELEGGINGSMETHODE
Lees meer
Grafiek van de dag
Lees meer

PRIVACYVERKLARING                                        

Publicatiedatum: 23 mei 2018                                                                                                        Printversie

Persoonsgegevens die Golden Crosses via de website www.goldencrosses.nl verkrijgt of anderszins, worden in de cliëntadministratie van Golden Crosses opgeslagen. Deze persoonsgegevens omvatten minimaal naam, adres en woonplaatsgegevens, maar ook alle andere door de afnemer verstrekte gegevens die naar aanleiding van de dienstverlening zijn verkregen. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij de gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking moeten worden gesteld.

De bezoeker van de website en/of klant van Golden Crosses gaat ermee akkoord dat de gegevens gebruikt worden voor de volgende doeleinden: de dienstverlening van Golden Crosses in de breedste zin van het woord, marketingactiviteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving.

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking. De AVG versterkt de positie van mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Onze nieuwe privacyverklaring voldoet aan de nieuwe verordening. Zo zijn wij nog transparanter over wat wij met uw persoonsgegevens doen. U kunt onze privacyverklaring hier lezen.

Behalve persoonlijk gebruik voor niet-commerciële privédoeleinden is het, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Golden Crosses, niet toegestaan om de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Eenieder is verplicht om aanwijzingen van Golden Crosses omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

De website en overige uitingen van Golden Crosses zijn gericht aan het Nederlandse publiek. Een Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde het Nederlands recht van toepassing is.
Golden Crosses behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring.

Op alle gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

NIEUWS

Twitter